Βόμβα χρεών η Real Media – Οφειλές πάνω από 12,9 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, με ισολογισμούς μαγική εικόνα

Date: 10/12/2021 Time: 10:03

Του Νίκου Καρούτζου

Μπορεί να άργησε τέσσερα χρόνια, αλλά σε έναν μήνα δημοσίευσε τέσσερις οικονομικές καταστάσεις, που δεν είχε δημοσιεύσει για τις χρήσεις 2016, 2017, 2018, 2019.
Ο λόγος για τη Real Media του κ. Νίκου Χατζηνικολάου, που εκδίδει την εφημερίδα «RealΝews» και έχει ως ιδιοκτησία την ιστοσελίδα real.gr.
Βεβαίως, δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί η οικονομική κατάσταση του 2020, παρ’ ότι έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία.
Στην οικονομική κατάσταση του 2019, η εταιρεία παρουσιάζει κύκλο εργασιών 5,7 εκατ. ευρώ και ζημίες 3,3 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση είναι αρνητική κατά το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ.
Ουσιαστικά, δηλαδή, η «τρύπα» στην καθαρή θέση είναι μεγαλύτερη από τον ετήσιο κύκλο εργασιών.
Στα λοιπά άυλα στοιχεία του ενεργητικού εμφανίζεται το ποσό των 4,8 εκατ. ευρώ που αφορά στην αποτίμηση της αξίας του σήματος Real και η αναπροσαρμογή αξίας έχει επισυμβεί το 2019, καθώς στην προηγούμενη χρήση το ίδιο κονδύλι ήταν μόλις 200 χιλιάδες ευρώ.

Επίσης η εταιρεία εμφανίζεται να έχει εμπορεύματα αξίας 5,1 εκατ. ευρώ και είναι άγνωστο τι είδους εμπορεύματα είναι αυτά, δεδομένου μάλιστα ότι η αξία τους προσεγγίζει τον ετήσιο κύκλο εργασιών.
Επίσης στις απαιτήσεις εμφανίζεται ποσό 3,1 εκατ. ευρώ ως δεδουλευμένο έσοδο περιόδου, που είναι ίσο με αυτό της προηγούμενης χρήσης.
Επιπλέον, υπάρχουν λοιπές απαιτήσεις 5,3 εκατ. ευρώ, γεγονός που γεννά ερωτήματα στο τι ακριβώς αφορούν οι εν λόγω απαιτήσεις.
Δεδομένων κυρίως των εγγραφών που προαναφέρθηκαν, η Real εμφανίζει ενεργητικό 22,3 εκατ. ευρώ!
Στο παθητικό, τα μεγέθη σοκάρουν, καθώς η εταιρεία εμφανίζει οφειλές για φόρο εισοδήματος 7,7 εκατ. ευρώ και οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία 5,2 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα οι εμπορικές υποχρεώσεις της υπερβαίνουν τα 9 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ανατρέχοντας στην τελευταία ελεγμένη χρήση του 2017 που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2021, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι ο ορκωτός αναφέρει πως:
Υπάρχουν απαξιωμένα εμπορεύματα 4 εκατ. ευρώ
• Για δεδουλευμένα έξοδα χρήσης 3,1 εκατ. ευρώ δεν έλαβε επαρκή τεκμήρια για τη θεμελίωση της ακρίβειας των κονδυλίων
• Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις υπάρχουν ακίνητα υπόλοιπα 3,1 εκατ. ευρώ
• Μέλη του ΔΣ έχουν δανειστεί 890 χιλιάδες ευρώ από την εταιρεία κατά παράβαση του άρθρου 23α του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών
• Για ληξιπρόθεσμους φόρους και οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί δεν έχει γίνει πρόβλεψη για φόρους και προσαυξήσεις.

Υπό αυτά τα δεδομένα το μείζον ερώτημα είναι πώς συνεχίζει να λειτουργεί η εταιρεία αλλά και πώς το ελληνικό Δημόσιο, ο ΕΦΚΑ και ο ΕΔΟΕΑΠ δεν έχουν κινήσει διαδικασίες είσπραξης, αφήνοντας τις οφειλές να εκτιναχθούν σε ιλιγγιώδη επίπεδα.

Πηγή: bankingnews.gr

Το The Flag Report, ως news aggregator, δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το The Flag Report, ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους.

Follow us on Twitter
Join our Facebook page

Share to...