Οι ναυτιλιακές “στύβουν” ξανά τους ναυτικούς

Προς ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Κεντρικά Γραφεία Ηρακλείου 25ης Αυγούστου 17

Πειραιάς 27 Απριλίου 2020

Κοιν: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κύριοι,

Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοί μας, που υπηρετούν στα πλοία σας των γραμμών της Κρήτης, η εταιρεία σας αποφάσισε ξαφνικά και χωρίς καμία διαβούλευση, να διακόψει την πληρωμή του ποσού που τους κατέβαλε κάθε μήνα και το οποίο ήταν αντίστοιχο με την αμοιβή τους για υπερωριακή εργασία δύο ωρών, όπως αυτή ορίζεται από την ΣΣΕ των Ακτοπλοϊκών.

Η μονομερής αυτή απόφασή σας βρίσκεται κατ’ αρχήν σε πλήρη
αντίθεση με τα οριζόμενα από την Διεθνή Σύμβαση MLC, αφού χορηγούσατε την αμοιβή αυτή πάγια και σταθερά επί σειρά ετών στους συναδέλφους μας στα πλοία αυτά, με αποτέλεσμα να έχει πλέον καταστεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων εργασίας τους. Ως εκ τούτου δεν είχατε δικαίωμα να την περικόψετε.

Είναι όμως και καταχρηστική, γιατί την πήρατε μετά από σειρά μέτρων που έλαβε η Πολιτεία υπέρ των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Σας χορηγήθηκε, εκτός των άλλων, η δυνατότητα και προβήκατε σε μείωση των συνθέσεων των πλοίων σας πέρα και από αυτήν την περιορισμένη που προβλέπεται για την λεγόμενη χειμερινή περίοδο, η διάρκεια της οποίας παρατάθηκε νομοθετικά για φέτος έως το τέλος Μαΐου!

Τα μέτρα που νομοθετηθηκαν για την υποστήριξη της Ακτοπλοΐας, παρέχουν ουσιαστική προστασία στις εταιρείες του κλάδου αυτού,

Απεναντίας είναι ελάχιστα και ανεπαρκή αυτά που ελήφθησαν για την στήριξη της ναυτικής εργασίας λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Τα δρομολόγια των πλοίων σας παραμένουν τα ίδια με αυτά που ίσχυαν και πριν από την εμφάνιση του κορωνοϊού.
Όσοι όμως ναυτικοί παραμένουν σε αυτά, είναι πλέον υποχρεωμένοι να εργάζονται περισσότερες ώρες και μάλιστα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την υγεία τους, ώστε να καλύπτουν το κενό όσων απολύθηκαν, για να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου. Είναι συνεπώς πέρα για πέρα άδικη για τους συναδέλφους μας η κατάργηση της αμοιβής τους αυτής και δεν εμπίπτει σε κανέναν Ηθικό ή Νομικό κανόνα.

Σας καλούμε, να αναθεωρήσετε την απόφασή σας αυτή και να μην προβείτε στην περικοπή της μηνιαίας αυτής καταβολής στους συναδέλφους μας. Η ανάκληση του άδικου αυτού μέτρου στην οποία σας ζητούμε να προβείτε, είναι σύμφωνη και με τις πολιτικές που εφάρμοζε και τηρούσε μέχρι πρόσφατα η εταιρεία σας στις σχέσεις τς με τα πληρώματα των πλοίων σας. Διαφορετικά θα μας αναγκάσετε να προβούμε σε μέτρα που δεν επιθυμούμε κατά της εταιρείας σας.

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν.

Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων- Θαλαμηπόλων Ε.Ν.

Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μ.Ε.Κ. Ε.Ν.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν.

Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών Ε.Ν.

Πανελλήνια Ένωση Φροντιστών Ε.Ν.

Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών πάσης τάξεως Ε.Ν.

Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν.

Πανελλήνια Ένωση Ναυτών M/S , Πετρελαιοκίνητων & Ο/Γ μικρών αποστάσεων Ε.Ν. 

Shares