Ο Τραμπ, εθνικοποιεί την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (FED)!

Date:03-29-20 Time:13:40

Το νομοσχέδιο για τα μέτρα τόνωσης περιλαμβάνει ουσιαστικά τη συγχώνευση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών σε έναν οργανισμό.

Ο Πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να κάνει μία σημαντική κίνηση, η οποία έχει τη δυνατότητα να σώσει την Αμερική και την οικονομία της, καθώς το Έθνος αντιμετωπίζει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της πρόσφατης ιστορίας του.

Μπροστά στην πανδημία του COVID-19 και σε όλους τους φόβους για την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία που θα προκύψουν, ο Πρόεδρος Τραμπ, μπορεί να βγει από τη χαοτική κατάσταση, ήρωας.

Ένα άρθρο γνώμης του Bloomberg, γραμμένο από τον Jim Bianco, εξηγεί πώς «η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εθνικοποιεί μεγάλους όγκους των χρηματοπιστωτικών αγορών». 

«Οι Ομοσπονδιακοί, παρέχουν τα χρήματα για να γίνει», αναφέρει ο αρθρογράφος. «Το σχέδιο αυτό, ουσιαστικά συγχωνεύει το Ομοσπονδιακή Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών σε έναν οργανισμό. Οπότε, γνωρίστε το νέο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ». 

Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό;

Ουσιαστικά, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, δημιούργησε πρόσφατα πολλά καινούργια προγράμματα, που εξυπηρετούν μια σειρά σκοπών.

Ο Bianco απαριθμεί τα ακόλουθα προγράμματα και τις προβλεπόμενες λειτουργίες τους:

CPFF (Μηχανισμός χρηματοδότησης εμπορικών χρεογράφων) – αγορά εμπορικού χαρτιού από τον εκδότη. PMCCF (Πρωτοβάθμια Αγορά Επιχειρηματικής Διευκόλυνσης) – αγορά εταιρικών ομολόγων από τον εκδότη. TALF (Προθεσμιακή Δανειακή Διευκόλυνση Τίτλων Προερχόμενων Από Τιτλοποίηση) – χρηματοδότηση για τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση. SMCCF (Δευτερογενής Πιστωτική Διευκόλυνση) – αγορά εταιρικών ομολόγων και ομολογιακών δανείων στη δευτερογενή αγορά. MSBLP (Κύριο Πρόγραμμα Δανεισμού Επιχειρήσεων) – Οι λεπτομέρειες πρόκειται να ανακοινωθούν, αλλά θα δανειστούν επιλέξιμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμπληρώνοντας τις προσπάθειες της Ένωσης Μικρών Επιχειρήσεων.

«Η Ομοσπονδιακή τράπεζα δεν επιτρέπεται να κάνει τίποτα από αυτά», συνεχίζει. «Η κεντρική τράπεζα επιτρέπεται μόνο να αγοράζει ή να δανείζει τίτλους που έχουν κρατική εγγύηση. Σε αυτά, περιλαμβάνονται οι τίτλοι του Δημοσίου, οι τίτλοι που προέρχονται από υποθήκες οργανισμών και το χρέος που εκδόθηκε από τις Fannie Mae και Freddie Mac. Μπορεί να παρουσιαστεί επιχείρημα, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και τα δημοτικά χρεόγραφα, αλλά τίποτα άλλο στον παραπάνω κατάλογο ξεπλύματος». 

Αν λοιπόν, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα «δεν επιτρέπεται» να διεξάγει τις προαναφερθείσες κινήσεις, πώς θα πραγματοποιηθεί τίποτα από όλα αυτά; 

Κάθε αρχικό πρόγραμμα θα συνδέεται με φορέα ειδικού σκοπού (SPV) που χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Στη συνέχεια, το Δημόσιο θα προβεί σε επένδυση ιδίων κεφαλαίων σε κάθε φορέα ειδικού σκοπού, πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί, και όχι η Κεντρική Τράπεζα, θα αγοράσουν τους τίτλους και θα λάβουν δάνεια, ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ενεργεί ως τράπεζα που παρέχει χρηματοδότηση.

«Η Fed (Ομοσπονδιακή Τράπεζα) προσέλαβε την BlackRock Inc. για να αγοράσει αυτές τις κινητές αξίες και να διαχειριστεί τη διοίκηση των SPV για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, του Υπουργείου Οικονομικών», γράφει ο Bianco.

«Στην πραγματικότητα», λέει, «Η Fed δίνει στο Υπουργείο Οικονομικών πρόσβαση στο Νομισματοκοπείο».  

Αυτό είναι επαναστατικό, διότι οι Ιδρυτές της Αμερικής παραχώρησαν την εξουσία να εκτυπώνει νομίσματα στο Κογκρέσο και μόνο στο Κογκρέσο.

Το άρθρο 1, Ενότητα 8, επιτρέπει στο Κογκρέσο να ανταλλάσσει χρήματα και να ρυθμίζει την αξία του και το Άρθρο 10 αρνείται στο κράτος το δικαίωμα να κόβει δικά του χρήματα.

Το Άρθρο 1, Ενότητα 8, Παράγραφος 5, παρέχει ρητώς στο Κογκρέσο την εξουσία να «ανταλλάσσει χρήματα, να ρυθμίζει την αξία τους και να έχει ξένο νόμισμα».

Συνεπώς, οι σχεδιαστές ήθελαν σαφώς, το εθνικό νομισματικό σύστημα να παραμείνει στα χέρια της Αμερικής, όχι σε μία ιδιωτική κοινοπραξία ξένων τραπεζών, γνωστή ως Ομοσπονδιακή Τράπεζα. 

Αυτή η κίνηση φαίνεται να αναιρεί, τουλάχιστον εν μέρει, αυτό που έκανε ο πρώην Πρόεδρος Γούντροου Ουίλσον το 1913, ο οποίος παραχώρησε τις εξουσίες του Κογκρέσου για τη ρύθμιση των χρημάτων στην ιδιωτική Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Έχει καταφέρει ο Τραμπ να ανακτήσει τον έλεγχο του Αμερικανικού νομίσματος, εν μέσω της μεγαλύτερης αμερικανικής κρίσης, από την 11η  Σεπτεμβρίου; 

The Flag Report

Follow us on twitter.
Join our facebook page.

Share to...