Ἡ Βρεταννία δέν εἶναι πιά χριστιανική χώρα

Date: 01/09/2023 Time: 11:10

Η Μεγάλη Βρεταννία δέν μπορεῖ, πλέον, νά χαρακτηρίζεται ὡς χριστιανική χώρα, παραδέχονται τά 3/4 τῶν κληρικῶν τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, σέ μεγάλη δημοσκόπηση πού ἐπραγματοποιήθη γιά λογαριασμό τῶν «Times».

Ἡ μέτρησις αὐτή ἔρχεται ὡς συνέχεια, βεβαίως, τοῦ σόκ τοῦ περασμένου Νοεμβρίου, τότε πού ἔγινε γνωστό ὅτι οἱ χριστιανοί εἶναι κάτω τοῦ 50% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ, συμφώνως μέ τήν ἀπογραφή τοῦ 2021.

Ἐπανερχόμενοι στήν χθεσινή δημοσκόπηση τῆς ἐγκρίτου βρεταννικῆς ἐφημερίδος, μόλις τό 24% τῶν κληρικῶν ἀπήντησε πώς ἡ Μεγάλη Βρεταννία δύναται νά συνεχίσει νά χαρακτηρίζεται χριστιανική χώρα. Στόν ἀντίποδα, τό 64% ἔχει τήν γνώμη ὅτι ἡ χώρα τους μπορεῖ νά χαρακτηρίζεται χριστιανική, ἀλλά μόνο μέ ἱστορικούς καί ὄχι τρέχοντες ὅρους. Ἀκόμη πιό κατηγορηματικό, τό 9% ἀπήντησε, χωρίς ἐνδοιασμούς, ὅτι ἡ πατρίδα τους δέν μπορεῖ, πλέον, νά λογίζεται ὡς χριστιανική χώρα.

Ἡ ἐν λόγῳ ἔρευνα τῆς κοινῆς γνώμης ἐμπεριέχει καί ἄλλες σοκαριστικές διαπιστώσεις. Καταγράφει, εἰδικώτερα, τήν ἰσχυρή ἐπιθυμία τῶν Ἀγγλικανῶν κληρικῶν γιά σημαντικές ἀλλαγές στό δόγμα τῆς Ἐκκλησίας τους ἐπί θεμάτων ὅπως τό σέξ, ὁ σεξουαλικός προσανατολισμός, ὁ γάμος καί ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στό ἱερατεῖο. Ζητοῦν, μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἐπίσημε ἐκκλησιαστική θέσις στά παραπάνω ζητήματα νά εὐθυγραμμισθεῖ περισσότερο μέ τίς κυρίαρχες κοινωνικές ἀπόψεις… Ἡ πλειονοψηφία τῶν κληρικῶν θέλει, ἔτσι, νά ἐγκριθεῖ ἡ τέλεσις θρησκευτικῶν γάμων μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, ἐπίσης νά τερματισθεῖ ἡ ἐναντίωσις στό προγαμιαῖο καί ὁμοφυλοφιλικό σέξ.

Εἶχε προηγηθεῖ, στίς 29 Νοεμβρίου 2022, ἡ δημοσιοποίησις τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 2021. Ὅπως εἶχε ἀποκαλυφθεῖ τότε, γιά πρώτη φορά οἱ κάτοικοι τῆς Ἀγγλίας καί τῆς Οὐαλλίας, οἱ ὁποῖοι ταυτοποιοῦνται ὡς χριστιανοί, ἔπεσαν κάτω τοῦ 50%, στό 46,2%. Δευτέρα πληθυσμιακή ὁμάς –καί μέ τήν μεγαλυτέρα αὔξηση– εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία δηλώνει ἄθρησκη. Συγκεκριμένως, οἱ μή ἔχοντες θρησκεία συγκροτοῦν, πλέον, τό 37,5% τοῦ πληθυσμοῦ, ποσοστό τριπλάσιο ἐν σχέσει μέ τήν ἀπογραφή τοῦ 2001.

Εἶναι ἡ πρώτη φορά, κατά τήν ὁποίαν ἡ ἐπίσημη θρησκεία τῆς χώρας ἀκολουθεῖται ἀπό τήν μειονοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ. Καί τά ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς ἤλθαν στήν δημοσιότητα, σχεδόν ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνάρρηση τοῦ Ρίσι Σούνακ στήν Πρωθυπουργία.

Ἀναλυτικῶς, τό 46,2% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἀγγλίας καί τῆς Οὐαλλίας περιέγραψε τόν ἑαυτό του ὡς μέλος τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας, ἐν συγκρίσει μέ τό 59,3% μία δεκαετία ἐνωρίτερα.

Αὔξησις, ὅμως, κατεγράφη καί στόν μουσουλμανικό πληθυσμό. Ἀπό τό 4,9%, δέκα ἔτη πρίν, τώρα ἀνῆλθε στό 6,5%. Ἐπίσης, τό 1,7% χαρακτήρισε τόν ἑαυτό του ὡς ἰνδουιστή, ἀπό 1,5%.

Περισσότεροι ἀπό 1 στούς 3 ἀνθρώπους – 37,5%– ἐδήλωσαν ὅτι δέν ἔχουν κάποια θρησκεία, ἐν σχέσει μέ τό 25% τό 2011.

Τά ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς, πρῶτα, καί τῆς δημοσκοπήσεως, τώρα, ἐκτιμᾶται πώς θά ἀποτελέσουν τόν προάγγελο τῆς ἐν γένει ὑποχωρήσεως τοῦ ρόλου τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ ἐχθροί τῆς ὁποίας ἐπισημαίνουν ὅτι ὁ Μονάρχης εἶναι «ὑπερασπιστής τῆς πίστεως» καί ἀνώτατος κυβερνήτης τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως καί ὅτι οἱ Ἀγγλικανοί Ἐπίσκοποι κάθονται στό ἀνώτερο τμῆμα τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων, ἤ ὅτι λειτουργοῦν σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας, τά ὁποῖα εἶναι κρατικῶς χρηματοδοτούμενα. Χαρακτηριστικῶς, ὁ Ἄντριου Κόπσον, διευθύνων σύμβουλος τῆς φιλανθρωπικῆς ὀργανώσεως Humanists U.K., ἐδήλωσε ὅτι «ἡ δραματική αὔξησις τῶν μή θρησκευομένων» ἔχει καταστήσει τό Ἡνωμένο Βασίλειο «σχεδόν σίγουρα μία ἀπό τίς λιγώτερο θρησκευόμενες χῶρες στήν Γῆ.»

Πηγή: estianews.gr

Το The Flag Report, ως news aggregator, δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το The Flag Report, ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους.

Follow us on Twitter
Join our Facebook page

Share to...