Δεν αποδεχόμαστε τον παράνομο νέο “Πρόεδρο” των ΗΠΑ.

Date: 20/01/2021 Time: 10:49

Το site, σήμερα, δε θα μεταδώσει ειδήσεις καταγγέλλοντας με την στάση του, την νοθεία στις Αμερικανικές εκλογές και το δοτό νέο “Πρόεδρο” των Ηνωμένων Πολιτειών. Δε θα συμμετάσχουμε στο πανηγυράκι μεταδίδοντας ειδήσεις και εικόνες, από την virtual ορκωμοσία ενός παλιανθρώπου. Δεν εγκρίνουμε και δεν αποδεχόμαστε αυτό τον παράνομο Πρόεδρο. Από αύριο, θα έχουμε να πούμε πολλά…

Shares